Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów

Trampolina

Drukuj PDF

Młody człowiek musi być przekonany, że pragniemy jego dobra,
że żyjemy nie dla samych siebie, ale dla niego; że kochamy go szczerze.
I to nie ze względu na zysk, ale dlatego, iż on stanowi zasadniczą część naszego życia,
a jego dobro stanowi fundament naszego powołania i naszą misję w Chrystusie.
Musi zrozumieć, że żyjemy dla niego, że jego dobro jest naszym dobrem;
że jego radość jest naszą radością, a jego troski, jego cierpienia są naszymi troskami i cierpieniami.
Musi czuć także, iż jesteśmy gotowi poświęcić się dla niego,dla jego szczęścia i dla jego zbawienia.
Młody człowiek musi czuć wokół siebie atmosferę dobra,
ciepłe tchnienie czystego i świętego uczucia, wiary i miłości chrześcijańskiej, a wówczas stanie się naszym.
Jeśli zabraknie tego ciepłego tchnienia Boga,
jeśli nie będzie czuł szczerej miłości do niego, nie będzie nas szanował,
nie będziemy mogli dokonać niczego.

św. Alojzy Orione

 

Nasi PRZYJACIELE

Drukuj PDF

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
alt
ORE
Bank Żywności
altJetLine
alt
alt alt

 

Przekaż 1%

Drukuj PDF

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów od dnia 29 października 2009 r. posiada status organizacji pożytku publicznego
Organizacja Pożytku Publicznego 1%:
BANK PEKAO S.A. w Warszawie, nr konta:
29 1240 6175 1111 0010 2838 4453

1% Podatku

Więcej…
 

Sonda

Co myślisz o efektywności POLSKIEJ RESOCJALIZACJI?
 

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości stat4u


Informacje

Przyjmij dar Ducha Świętego. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ez 36,26.
Duch Święty jest darem dla tych, którzy chcą nowego życia - ty Go chcesz! Więc weź! Pozwól Mu dokonywać kolejnych zmian, pozwól czynić się nowym, pięknym, mądrym, dobrym, sprawiedliwym, radosnym. To Duch Święty działa w tobie, jeśli czynisz coś dobrego, jeśli mówisz coś dobrego, starasz się być sprawiedliwy. To On to czyni w tobie. Daj Mu się prowadzić. Pozwól się kochać i zmieniać. Proś i przyjmij dar Ducha Świętego. On jest żywą osobą, przez którą nauczysz się żyć nowym życiem. On zmieni twoje serce.